1. Head_
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Trang Thơ Vũ Hoàng Chương (Học Xá) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   2008 | VĂN HỌC
   Trang Thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG

   Share File.php Share File
       

    

   Bài Ca Bình Bắc

   Bài Ca Sông Dịch

   Tết Bính Thìn (1976)

   Thơ Khóc Tết (Hoa Thơ Tản Đà)

   Thơ Tự Thọ (Họa Thơ Dương Khuê)

   Thơ Cảm Xuân (Họa Thơ Nguyễn Khuyến)

   Ba Trăm Năm Sau (Họa Thơ Bàng Bá Lân)

   Hoàng Hạc Lâu (Dịch bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu)

   Đọc Lại Nguyễn Du

   Đọc Thôi Hộ

   Thị Lộ

   Cao Bá Quát

   Bà Huyện Thanh Quan

   Hồ Xuân Hương

   Trước Một Ngày Trao


   :: Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

   Thơ Vũ Hoàng Chương (sau tháng tư 1975)
   (Thế kỷ 21 số 213&214 Jan&Feb 2007)

   Kể từ đây đã sáu mươi ngàn lần                                       

   Mặt trời mọc ở phương Ðông ngùn ngụt lửa                          

   Mặt trời lặn ở phương Ðoài máu chứa chan.


   Kể từ đây cũng đã sáu mươi ngàn lần

   Trăng tỏ bóng nơi rừng thiêng đất Bắc

   Trăng mờ gương nơi đồng lúa miền Nam.


   Ruộng dâu kia bao độ sóng dâng tràn

   Hãy dừng lại thời gian 

   Trả lời ta - có phải

   Dưới vầng nguyệt lạnh lùng quan ải

   Dưới vầng dương thiêu đốt quan san.

   Sóng hưng phế xô nghiêng từng triều đại

   Mà chí lớn dọc ngang 

   Mà mộng lớn huy hoàng

   Vẫn nghìn thu còn mãi

   Vẫn nghìn thu người áo vải đất Quy Nhơn.


   Ôi người xưa Bắc Bình Vương

   Ðống Ða một trận năm đường giáp công

   Ðạn vèo năm cửa Thăng Long

   Trắng gò xương chất đỏ sông máu màng

   Giờ đây lại đã xuân sang

   Giữa cố quận một mùa xuân nghịch lữ

   Ai kia lòng có chợt mang mang

   Ðầy vơi sầu xứ


   Hãy cùng ta 

   Ngẩng đầu lên

   Hướng về đây tâm sự

   Nghe từng trang lịch sử thét từng trang.


   Một phút oai thần dậy sấm

   Tan vía cường bang

   Cho bóng kẻ ngồi trên lưng bạch tượng

   Cao chót vót mây năm màu chiêm ngưỡng

   Dài mênh mông một dải tới Nam Quan


   Bóng ấy đã in sâu vào tâm tưởng

   Khắc sâu vào trí nhớ của nhân gian

   Một bành voi che lấp mấy ngai vàng


   Ôi Nguyễn Huệ người anh hùng áo vải. 

   Muôn chiến công một chiến công dồn lại

   Một tấm lòng muôn vạn tấm lòng mang

   Ngọn kiếm trỏ bao cánh tay hăng hái

   Ngọn cờ rung bao tính mệnh sẵn sàng

   Người cất bước cả non sông một dải

   Vươn mình theo dãy hoành sơn mê mải

   Chạy dọc lên thông cảm ý ngang tàng

   Cùng chồm dậy đáp lời hô vĩ đại


   Chín con rồng bơi ngược Cửu Long Giang

   Người ra Bắc oai thanh mờ nhật nguyệt

   Khí thế kia làm rung động càn khôn

   Hịch ban xuống lời lời tâm huyết

   Lệnh truyền quân ai dám bước chân chồn.

   Gươm thiêng cựa vỏ giặc không mồ chôn

   Voi thiêng chuyển vó nát lũy tan đồn 

   Ôi một khúc hoàn ca, hề gào mây thét gió

   Mà ý tướng lòng quân, hề bền sắc tươi son


   Hưởng ứng sông hồ giục núi non

   “Thắt vòng vây lại” tiếng hô giòn

   Tơi bời máu giặc, trăng liềm múa

   Tan tác xương thù, ngựa đá bon


   Sim rừng, lúa ruộng, tre thôn

   Lòng say phá địch, khúc dồn tiến quân

   Vinh quang hẹn với phong trần

   Ðống Ða gò ấy mùa xuân năm nào


   Nhớ trận Ðống Ða hề thương mùa xuân tới

   Sầu xuân vời vợi

   Xuân tứ nao nao

   Nghe đêm trừ tịch hề, máu nở hoa đào

   Ngập giấc xuân tiêu hề, lửa trùm quan tái

   Trời đất vô cùng hề, một khúc hát ngao

   Chí khí cũ gầm trong da thịt mới

   Vẳng đáy sâu tiềm thức, tiếng mài dao

   Ðèo Tam Ðiệp hề, lệnh truyền vang dội

   Sóng sông Mã hề ngựa hí xôn xao

   Mặt nước Lô Giang hề, là trầm biếc khói

   Mây núi Tản Viên hề, lọng tía giương cao

   Rằng: “Ðây bóng kẻ anh hào

   Ðã về ngự trên ngã ba thời đại”

   Gấm vóc giang sơn hề, còn đây một dải


   Thì nghiệp lớn vẻ vang

   Thì mộng lớn huy hoàng

   Vẫn ngàn thu còn mãi

   Ôi ngàn thu người áo vải đất Quy Nhơn


   Nay cuộc thế sao nhòa, bụi vẩn

   Lũ chúng ta trên ngã ba đường

   Ghi ngày giỗ trận

   Mơ BẮC BÌNH VƯƠNG

   Lòng đấy thôn trang hề, lòng đây thị trấn

   Mười ngã tâm tư hề, một nén tâm hương

   Ðồng thanh rằng: “Quyết noi gương”


   Ðể một mai bông thắm cỏ xanh dờn

   Ca trống trận thôi lay bóng nguyệt

   Mừng đất trời gió bụi tan cơn


   Chúng ta sẽ không hổ với người xưa

   Một trận Ðống Ða ngàn thu oanh liệt

   Vì ta sau trước lòng kiên quyết

   Vàng chẳng hề phai đá chẳng sờn.   :: Bài Ca Sông Dịch


   Đời lắng nghe đây trầm tư hồn bể dâu

   Bàng bạc trường giang lạnh khói

   Ðìu hiu điệp khúc ly sầu.

   Ðã mấy thời gian nằm u hoài sông Dịch

   Tiễn kẻ một đi người kiếm khách Ðông Châu.

   Ôi sông ngát dư linh trải bao đời có biết

   Hào khí ai xưa giờ vang bóng nơi đâu?

   Phải chăng ngươi, phải chăng kìa dấu vết

   Tinh anh rờ rỡ ngàn sau.

   Nước trôi đây, nước trôi bờ cõi Việt

   Âm u rợn tiếng ghê màu.

   Ai tráng sĩ bao năm mài gươm dưới nguyệt

   Còn tưởng nghe hồn thép múa sông sâu.


   Kinh Kha hề Kinh Kha

   Vinh cho người hề! ba nghìn tân khách

   Tiễn người đi tiếng trúc nhịp lời ca.

   Biên thùy trống giục

   Nẻo Tần sương sa

   Gió thê lương quằn quại khói chiêu hà.

   Buồn xưa giờ chưa tan

   Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn

   Bạch vân! Bạch vân! kìa ngang rừng phất phới

   Ôi màu tang khăn gói lũ người Yên

   Nhịp vó câu nẻo Hàm Dương tung bụi

   Ta nghe, ta nghe! này cuồng phong dấy lên.


   Tám phương trời khói lửa

   Một mũi dao sang Tần

   Ai trách Kinh Kha rằng việc người đã lỡ?

   Ai khóc Kinh Kha rằng thềm cao táng thân?

   Ai tiếc đường gươm tuyệt diệu

   Mà thương cho cánh tay thần?

   Ta chỉ thấy

   Tơi bời tướng sĩ

   Thây ngã hai bên

   Một triều rối loạn

   Ngai vàng xô nghiêng

   Áo rách thân run hề, ghê hồn bạo chúa

   Hùng khí át sao Ngâu hề, nộ khí xung thiên.

   Một cánh tay đưa mà danh lừng vạn cổ

   Hiệp sĩ Kinh Kha hề, người thác đã nên.


   Ta há quan tâm gì việc thành hay bại

   Thế gian ơi, kìa bãi bể nương dâu

   Cung điện Hàm Dương ba tháng đỏ

   Thành xây cõi dựng là đâu?

   Nào ai khởi nghiệp đế?

   Nào ai diệt chư hầu?

   Ca trùng lửa đóm cùng hoàn phản không hư

   Dù lăng ngà hay cỏ khâu.

   Riêng tồn tại với thời gian việc làm chính nghĩa

   Tranh sáng với trăng sao tấm lòng trượng phu

   Một nét dao bay ngàn thuở đẹp

   Dù sai hay trúng cũng là dư.

   Kìa uy dũng kẻ sang Tần không trở lại

   Ðã trùm lấn Yêu Ly hề, mờ át Chuyên Chư.


   Ôi Kinh Kha, hào khí người còn sang sảng

   Ðâu đây lòa chói giấc mơ

   Nước sông Dịch còn trôi hay đã cạn?

   Gương anh hùng vằng vặc sáng muôn thu.   :: Tết Bính Thìn (1976)


   Sáng chưa sáng hẳn, tối không đành

   Gà lợn om xòm cả bức tranh

   Rằng vách có tai, thơ có họa

   Biết lòng ai đỏ, mắt ai xanh

   Mắt gà huynh đệ bao lần quáng

   Lòng lợn âm dương một tấc thành

   Cục tác nữa chi ngừng ủn ỉn

   Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh.   :: Thơ Khóc Tết (Họa Thơ Tản Đà)


   Ngoảnh đi ngoảnh lại lại đến Tết

   Ông đến độ này mới thật chết

   Gạo tẻ đong chịu nếp thì không

   Áo vợ rách tan chồng cũng hết

   Cỗ bàn duy có ba ông Công

   Xu kẽm thì không một vẩy hến

   Thì ra lúc túng văn càng hay

   Lại được một bài thơ khóc Tết.

   Tản Đà

   BÀI HỌA


   Cậu ấm khóc đâu là khóc Tết

   Phải đâu núi Tản sông Đà chết

   Sông dù vặn được tuổi càng thêm

   Núi có dời đi duyên chẳng hết

   Kìa bánh đem lòng bóc giữa mâm

   Lại Rồng phun thuốc dâng đầy hến

   Thơ đang vời rượu bật lên cười

   Vang Bính Thìn Xuân Nam Việt Tết.   :: Thơ Tự Thọ (Họa Thơ Dương Khuê)


   Năm mươi lăm tuổi hãy mừng ta

   Còn bốn mươi năm nữa đó mà

   Đội đức hải sơn ngày tháng rộng

   Gẫm mình râu tóc tuyết sương pha

   Cung đàn ả nguyệt còn yêu trẻ

   Chén thọ lăng xuân vẫn kính già

   Lộc nước ơn vua ban đã khắp

   Được riêng mạnh khỏe phúc nhà ta.

   Dương Khuê


   BÀI HỌA


   Sáu mươi hai tuổi hãy mừng ta

   Cũng trích tiên xưa tuổi ấy mà

   Đời đã xong rồi mau tịch mịch

   Sống chi nhiều nữa để phôi pha

   Văn chương đến buổi văn nằm ụ

   Tết nhất coi như Tết dối già

   Tái diễn năm nay màn "tróc nguyệt"

   Không chừng vai chính sẽ là ta.

   Xuân Bính Thìn 1976   :: Thơ Cảm Xuân (Họa Thơ Nguyễn Khuyến)


   Năm nay tớ đã bẩy mươi tư

   Rằng lão rằng quan tớ cũng ừ

   Lúc hứng uống thêm ba chén rượu

   Khi buồn ngâm láo mấy câu thơ

   Bạn già lớp trước nay còn mấy

   Chuyện cũ mười phần chín chẳng như

   Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa

   Thử xem trời mãi thế này ư.

   Nguyễn Khuyến


   BÀI HỌA


   Di cư từ một chín năm tư

   Đón Tết mừng xuân chỉ ậm ừ

   Có đất ngòi đây là đất hứa

   Gõ đầu trẻ cũng đứng đầu thơ

   Ngã ra thì ngã thân Từ Hải

   Chôn khó mà chôn mộng Tố Như

   Nợ đã sông Tiền xuôi ngọn nước

   Ai còn đeo đẳng khúc đuôi ư.   :: Ba Trăm Năm Sau (Họa Thơ Bàng Bá Lân)


   Chắc gì ba trăm năm sau
   Dễ ai vào nổi cơn sầu nằm đây

   Đọc mấy vần thơ gửi tới nhau

   Mà thương mà xót dạ thêm sầu

   Ta buồn nhìn nắng soi hiên vắng

   Mình giận nghe mưa rót mái lầu

   Ngõ hẹp sầu dâng vương lối cỏ

   Đời tàn bóng ngả xế nương dâu

   Ba trăm năm nữa ai tri kỷ?

   Hổ với người xưa, thẹn với sau.

   Bàng Bá Lân


   BÀI HỌA


   Thơ đoạn trường kia liệu khất nhau

   Vay không với hận, trả thêm rầu

   Thơ vay bằng huyết tan vào sử

   Ngọc trả thành mưa đọng dưới lầu

   Trước đã trời xanh vay má phấn

   Rồi xem biển lớn trả nương dâu

   Mình vay mình hãy riêng mình biết

   Để trả cho mình những kiếp sau.   :: Hoàng Hạc Lâu (Dịch bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu)


   Xưa hạc vàng bay vút bóng người

   Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi

   Vàng tung cánh hạc đi đi mất

   Trắng một màu mây vạn bạn đời

   Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu

   Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi

   Gần xa chiều xuống đâu quê quán

   Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi.


   CẢM ĐỀ

   Hoàng Hạc Lâu - Nguyễn Du


   Đã bao giớ có hạc vàng đâu

   Mà có người tiên để có lầu

   Tưởng hạc vàng đi mây trắng ở

   Làm Thôi Hiệu trước Nguyễn Du sau

   Hạc chưa bay khỏi mê hồn kịch

   Tiên vẫn nằm trong vạn cổ sầu

   Trăng gió hão huyền như khói sóng

   Nồi kê chín tới nghĩ mà đau!   :: Đọc lại Nguyễn Du


   Văn tự hà tằng vi ngã dụng
   Cơ hàn bất giác thụ nhân liên

   Chẳng dùng chi được văn tài

   Thân này lụy áo cơm ai bất ngờ

   Phút giây chết điếng hồn thơ

   Nét đau mặt chữ bây giờ còn đau

   Chắc gì ba trăm năm sau

   Đã ai vào nổi cơn sầu nằm đây

   Nếu không cơm áo đọa đày

   Như thân nào thịt xương nào bỗng dưng

   Chết theo vào đến lưng chừng

   Say từng mảnh rớt mê từng khúc rơi

   Nửa chiều say ngất mê tơi

   Khúc đâu lơ láo mảnh đời thì vương.   :: Đọc Thôi Hộ


   Khứ niên kim nhật thử môn trung
   Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

   Ngày này xưa cổng này đây

   Hoa đào má đỏ cùng lây ánh hồng

   Đã ngưng một điểm thời không

   Mở ra ngoài phía chiếc lồng thiên cơ

   Đón vào sâu tận cõi bờ

   Chưa ai vào được hay mơ được vào

   Chợt nghe má đỏ hôm nào

   Cười lên từ cổng hoa đào nhặt thưa

   Cổng ơi mở cũng bằng thừa

   Đừng tin kích thước gửi vào Đường thi

   Chàng Thôi ngắm hão rồi đi

   Một khung chết đứng mong gì ngàn sau.   :: Thị Lộ


   Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon
   Cớ chi ông hỏi hết hay còn

   Còn gì đây hết gì đây

   Chiếu nhà vua gái thơ ngây biết gì

   Chiếu gon ông hỏi làm chi

   Dệt nên tôi cũng bán đi là thường

   Hồ Tây còn nước còn gương

   Vai tôi còn chiếu tuy ...giường thì không

   Ông còn đất trải không ông

   Mà toan mua chiếu mất công hỏi người

   Sao ông không hỏi ông trời

   Hỏi thân này trước hỏi đời hôm nay

   Còn đem non nước làm rầy

   Cả chiêm bao, cả chiếu này nữa ư?   :: Cao Bá Quát


   Minh nhật dục từ Nam phố đạo
   Hà nhân cánh xướng Bắc cung thanh

   Đường Thanh Nghệ Tĩnh chon von

   Nhịp ba cung Bắc ai còn hát đây

   Cánh chim lượng gió đong đầy

   Khói Hoàng đô thoắt liền mây Đế thành

   Rồng Lê, Phượng Nguyễn tung hoành

   Chẳng e lưu xú, chẳng dành lưu phương

   Ba hồi trống giục pháp trường

   Máu tuông phách đựng phố phường còn mưa

   Cơn buồn gió lọt mành thưa

   Mấy mươi giông bão cho vừa nhịp ba

   Nào ai đáng mặt danh ca

   Mời ai danh sĩ Bắc hà về nghe.   :: Bà Huyện Thanh Quan


   Người xưa cảnh cũ giờ đâu tá
   Khéo ngẩn ngơ thay lũ trọc đầu

   Nước trong dòng đục thương ai

   Chiều sương gió tiễn sô gai bốn bề

   Yếm khăn đi cũng chẳng về

   Nghiệp văn chương ấy nặng nề đến đâu

   Lạ gì mưu lũ trọc đầu

   Cung vua dìm tiếng thơ sầu Thanh Quan

   Dễ gì khi qua đèo Ngang

   Chim kêu lại để gan vàng sót sa

   Mảnh tình riêng ta với ta

   Phải đâu tâm sự một bà Huyện thôi

   Nước còn chau mặt không trôi

   Hồn thu thảo láng chuông hồi cổ kim.   :: Hồ Xuân Hương


   Giơ tay với thử trời cao thấp
   Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài

   Đo xem đất có dài chăng

   Với tay xem có thât rằng trời cao

   Ôi sau đây hận đây sao

   Văn chương hồ thỉ hôm nào tung hê

   Sầu không nở trắng hoa lê

   Hận không chôn chặt bên lề cỏ xanh

   Cán cân rơi mất thôi đành

   Túi càn khôn thắt được danh bao giờ

   Còn tên còn tiếng lửng lơ

   Còn son để yếm còn thơ để đời

   Sân đu cọc nhổ còn chơi

   Ngã ra lại có đất trời ở trong.   :: Trước một ngày trao


   Bè mây đã nát thu phong tứ

   Trùng cửu thơ còn trao ngất ngư

   Tháng cuối mùa trăng ngày hội hữu

   Năm đầu gác bút động hoa hư

   Thơ không thoái vị, trà say khướt

   Người vẫn đăng cao, mộng ngọt lừ

   Nam Bắc sương im đầy bóng nhạn

   May ra bệnh cũng xuống dần ư.


   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Bài Ca Sông Dịch Vũ Hoàng Chương Thơ

   - Sao Lại Thế Được Vũ Hoàng Chương Bút ký

   - Đọc lại Nguyễn Du Vũ Hoàng Chương Thơ

   - Trước một ngày trao Vũ Hoàng Chương Thơ

   - Hồ Xuân Hương Vũ Hoàng Chương Thơ

   - Bà Huyện Thanh Quan Vũ Hoàng Chương Thơ

   - Cao Bá Quát Vũ Hoàng Chương Thơ

   - Thị Lộ Vũ Hoàng Chương Thơ

   - Đọc Thôi Hộ Vũ Hoàng Chương Thơ

   - Trang Thơ Vũ Hoàng Chương Vũ Hoàng Chương Thơ

  3. Văn Học (Học Xá)

    

   Tác Giả

    

   Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

     Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

     Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

     Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

   Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

     Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

   Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

   Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

   Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

   Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

     Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

   Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

   Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

   Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

   Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

   Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

   Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

   Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

   Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

   Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

   Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

   Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

    (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

   Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

   Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

   Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

   Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

   Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-2) An Khê,  Andrew Lâm,  Andrew X. Phạm,  Au Thị Phục An,  Bà Bút Trà,  Bà Tùng Long,  Bắc Phong,  Bàng Bá Lân,  Bảo Vân,  Bích Khê,  Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Bích Hà,  Bùi Giáng,  Bùi Kỷ,  

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)